SKALBORG SPORTSKLUB

Vision og målsætning

Afdelingens mål er at give alle børn mulighed for at dyrke sport og i trygge rammer bibringe dem en sund og positiv udvikling, såvel på det sportlige område, som på det menneskelige plan.Endvidere gennem skabelse af en positiv klubfølelse hos ungdommen at knytte den enkelte tættere til klubben, for derved at skabe et socialt samvær til glæde og gavn for alle i klubben.

Hvad forventer vi af dig som spiller?

  • at du altid viser hensyn overfor andre og optræder som en god kammerat

  • at du behandler klubben og hallens materiale som var det dit eget

  • at du altid med godt humør bidrager positivt til den gode stemning i hallen. Det skal være sjovt at dyrke sport

  • at du er omklædt og klar til træningstidens start

  • at du melder afbud til kampe, hvis du ikke har mulighed for at deltage, så snart du ved dette!

  • at du deltager og er behjælpelig ved klubbens arrangementer og forpligtelser

  • at du holder dig opdateret via klubbens hjemmeside og at du ligeledes tjekker den e-mailadresse du har opgivet til klubben

  • at din medlemsprofil altid er opdateret, med rigtig navn, adresse, email, tlf og fødselsdato

Til børnenes forældre

Fra klubbens side håber vi på støtte til at opfylde vores målsætning. Vi håber i vil støtte op om jeres barns virke, træneren, samt de dispositioner træneren måtte fortage sig.

Deltager børnene i holdkampe for klubben, forventer vi at i er behjælpelige som holdledere, samt med kørsel ved kampene.

Endvidere forventer vi at du som forældre deltager aktivit i klubben, det vil sige at vi stiller de samme forventninger til dig som forældre som vi gør til vores spillere.

Alle vores trænere og ledere er pædofil-testet i henhold til lovgivningen.

Vi forholder os rette til i forbindelse med arrangementer, kampe og træning at tage billeder og video af dit barn. Materialet må vi bruge internt i klubben, i forbindelse med arrangementer og lignende, samt at vi må offentliggøre materialet på vores hjemmeside og andet klubmateriale.

Vi ønsker en tæt kontakt til jer forældre, og vil meget gerne høre fra jer vedrørende både positive og negative oplevelser i forbindelse med børnenes spil og engagement i klubben. Uanset hvad problemet måtte være, er i altid velkommen til at rette henvendelse til enten bestyrelserne eller trænerne.

I kan trygt henvende jer, og vi vil tage enhver henvendelse op til nærmere drøftelse.

HOVEDSPONSORER I SSK