SKALBORG SPORTSKLUB

Legatregler for Skalborg Sportsklubs legat


Legat af 20. maj 1993

§ 1
Baggrund for legatet.
I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, blev der givet en del pengegaver til klubben. Disse var oprindelig tiltænkt en placering i en fond, der havde tæt tilknytning til SSK. Tingenes udvikling med hensyn til renter, har imidlertid medført, at fordelene ved etablering af en fond er yderst begrænset, muligvis slet ingen. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet i stedet at etablere Skalborg Sportsklubs legat af 20. maj 1993.

§ 2
Hvem kan søge legatet?
Legatet kan søges af enkelt personer eller grupper, som har tilknytning
til en af de aktive afdelinger i SSK. Det er en forudsætning at ansøger/ansøgerne har været aktive medlemmer i SSK i mindst 3 år. Legatet skal fortrinsvis gå til personer, som har ydet en særlig indsats i klubben, og gerne til aktiviteter, som efterfølgende kan komme klubben til gode. F.eks. deltagelse i idræts/lederaktiviteter, skaffe venskabsklubber eller lignende. Det er muligt at søge legatet personligt, men en afdeling kan også indstille ansøgere til legatet.

§ 3
Hvor stort er legatet?
Startkapitalen udgør kr. 50.000,-. Kapitalen kan til en hver tid forøges, hvis midler er at finde.Legatet uddeles én gang årligt og udgør max kr. 5.000,- så længe der er kapital. Legatet kan eventuelt uddeles i mindre portioner.

§ 4
Hvornår og hvordan?
Ansøgningen skal være hovedformanden i hænde senest den 1. maj i ansøgningsåret. Ansøgningen foregår på skemaer, som kan rekvireres via sekretæren i de respektive afdelinger.

§ 5
Hvem behandler ansøgningerne?
Ansøgningerne behandles af hovedbestyrelsens forretningsudvalg i løbet
af de første tre uger i maj, hvorefter den/de heldige modtager legatet Skt. Hans aften.

 

HOVEDSPONSORER I SSK