SKALBORG SPORTSKLUB

Skalborg Sportsklubs håndboldafdeling byder dig velkommen
 
Føler du dig helt og aldeles hjemme i håndboldsporten? Har du pletvise eller sporadiske mangler på håndboldviden - eller er du helt grøn inden for spillet på de 40 gange 20 meter? Fortvivl ikke, 888 Sport har nemlig sammensat en begynderguide, der kort- og klarlægger alle grundlæggende elementer af vores elskede sport - og som samtidigt udfordrer håndboldhjernen hos de mere garvede og rutinerede harpiksfanatikere! Du finder guiden til download her.
 
Vi - Skalborg Håndbold - hører til i Agri Nord Idrætscenter på Hobrovej 435, 9200 Aalborg SV - og det er samtidigt her, vi spiller alle vores hjemmekampe. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i klubben og at du må få mange gode timer med dine kammerater, både på og uden for banen. Vi vil fra foreningens side gøre, hvad vi kan, for at dette skal lykkes. 
 
Afdelingerne drives af frivillige og ulønnede ledere - vi ansætter kvalificerede trænere til både senior- og ungdomsspillere. Vi er derfor afhængige af frivillig hjælp fra både medlemmer og forældre til ungdomsspillere og forventer, at alle er parate til at afgive nogle timer til hjælp i klubben. 
 
Træningen er lagt an på teknisk træning gennem spil, social træning, træning gennem det at fungere sammen, få og give hjælp til og fra andre og være afhængig af andres formåen.
 
Målsætning
Afdelingens mål er at give alle børn mulighed for at dyrke sport og i trygge rammer bibringe dem en sund og positiv udvikling, såvel på det sportlige område, som på det menneskelige plan.

Endvidere gennem skabelse af en positiv klubfølelse hos ungdommen at knytte den enkelte tættere til klubben, for derved at skabe et socialt samvær til glæde og gavn for alle i klubben.

Hvad forventer vi af dig som spiller?
- At du altid viser hensyn overfor andre og optræder som en god kammerat
- At du behandler klubben og hallens materiale som var det dit eget
- At du altid med godt humør bidrager positivt til den gode stemning i hallen. Det skal være sjovt at dyrke sport
- At du er omklædt og klar til træningstidens start
- At du melder afbud til kampe, hvis du ikke har mulighed for at deltage, så snart du ved dette!
- At du deltager og er behjælpelig ved klubbens arrangementer og forpligtelser
- At du holder dig opdateret via klubbens hjemmeside, og at du ligeledes tjekker den e-mailadresse, du har opgivet til klubben

Til børnenes forældre
Fra klubbens side håber vi på støtte til at opfylde vores målsætning. Vi håber, I vil støtte op om jeres barns virke, træneren, samt de dispositioner træneren måtte forteage sig. 
Deltager børnene i holdkampe for klubben, forventer vi, at I er behjælpelige som holdledere samt med kørsel ved udekampe. 

Endvidere forventer vi, at du som forælder deltager aktivt i klubben - det vil sige, at vi stiller de samme forventninger til dig som forælder, som vi gør til vores spillere.

Alle vores trænere og ledere er pædofiltestede i henhold til lovgivningen.

Vi forholder os ret til i forbindelse med arrangementer, kampe og træning at tage billeder og video af dit barn. Materialet må vi bruge internt i klubben i forbindelse med arrangementer og lignende, samt at vi må offentliggøre materialet på vores hjemmeside og andet klubmateriale.

Vi ønsker en tæt kontakt til jer forældre, og vil meget gerne høre fra jer vedrørende både positive og negative oplevelser i forbindelse med børnenes spil og engagement i klubben. Uanset hvad problemet måtte være, er I altid velkommne til at rette henvendelse til enten bestyrelserne eller trænerne. 

HOVEDSPONSORER I SSK