SKALBORG SPORTSKLUB

Håndboldbestyrelse | Sæsonen 2022/23

Bestyrelsen består i udgangspunktet af én formand og fem udvalgsmedlemmer. 
Nedenfor kan du finde en oversigt over disse - samt deres ansvarsområder i klubben. 

Formand 

Simon Jensen
- ansvarlig for: 
- Kontakt til diverse forbund
- Overordnet ansvarlig for juletræssalg, gavespil og aktivitetsplan
- Kontingentopkrævning 
- Kontakt med Sport24 ift. tøjindkøb, indkøb af materialer med mere
- Diverse ad-hoc-opgaver
- Håndboldafdelingens repræsentant i Skalborg Sportsklubs hovedbestyrelse
 

Tlf: 51 32 03 37
Mail: simon_sulo_jensen@live.dk
 


Udvalgsmedlemmer 

Christina Hornskov Lyngholm - ansvarlig for:

- Sponsorer og sponsorater
- Fonde til indkøb af materialer
- Kursustilskud til kommunen til træneruddannelse
 


Christine Juhl Christensen - ansvarlig for:

- Sæsonafslutning i april
- Juleafslutning i december
- Rekruttering til vagtplaner ved gavespil og juletræssalg
- Sociale medier


Kathrine Hagelquist Dorff - ansvarlig for: 
- Planlægning af hjemmestævner
- Tidtageroversigt
- Facebook-begivenheder for hjemmestævner
- Opdatering af hjemmesiden


Laila Dahl Iversen - ansvarlig for: 

- Bindeled mellem trænerstab og bestyrelse
- Engagering af trænerstab til mere uddannelse
- Stedfortræder for formand ved HB-møder

 
HOVEDSPONSORER I SSK