SKALBORG SPORTSKLUB


Bestyrelse   
    

Formand

Flemming Lundager

flundager.formandssk@gmail.com

Tlf. 25 57 14 21

Seniorformand

Finn Nielsen

fni@gvdnet.dk

Tlf. 98 79 16 45

Udvalgsmedlem

Iben Lundager   ibenl@rocketmail.com Tlf. 20 61 62 65  

Udvalgsmedlem

Gert Bjerregaard Pedersen

bp@gvdnet.dk

Tlf. 26 47 23 97

Udvalgsmedlem         

Christel Megaard

christel.megaard@gmail.com

Tlf. 61 27 26 47

     

     
Trænere         

Mads Hoelgaard    Hold 1 og 2
 Celina Lundager Miniton og hold 3

Sofie Pedersen    Miniton
Amelie Megaard    Miniton 
    
Kontaktperson Miniton Ole Amdi-Christensen Tlf. 27 59 90 16
    
 

HOVEDSPONSORER I SSK