Skalborg SK

Foreningen blev stiftet i 1943 og er siden vokset - i dag tilbyder vi en række sportsgrene til alle aldre

Medlemskab

SSK Krolf "Kantrullerne"

INDKALDELSE

Generalforsamling den 7. februar 2016, kl. 12:00

DAGSORDEN

 •       1.    Velkomst
 •       2.    Valg af dirigent.
 •       3.    Formanden – Bestyrelsens beretning.
 •       4.    Formanden - Aflæggelse af årsregnskab for 2017.
 •       5.    Fastsættelse af kontingent for 2019: 250,- kr.
 •       6.    Indkomne forslag.
 •       7.    Valg til Krolfudvalget:
 •          a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
 •          i.     Ole Jensen (genopstiller).
 •          ii.    Inger Lise Akselsen (genopstiller ikke).
 •      8.    Eventuelt.

Venlig hilsen

Peter Freiheit

Formand

(Den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.)

Efter generalforsamlingen serveres der lidt smørrebrød. Klubben giver.