SKALBORG SPORTSKLUB

Det Sportslige Udvalg:


Velkommen til siden for Det Sportslige Udvalg. Udvalget er blevet oprettet til at varetage forskellige opgaver for vores dejlige fodboldklub – men også tværsportslige arrangementer til gavn for hele Skalborg Sportsklub.

Vi vil gerne være en nærværende klub, og sørger derfor også for at inkludere lokalområdet. Du kan til hver en tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde.

Vi er:

Kim Luplau - luplau@hotmail.com // Kim er ansvarlig for u8, u9, u11, u13

Allan Nielsen - optimisten@outlook.com // Allan er ansvarlig for u6

Charlotte Laustsen - cajoida@gmail.com // u11 piger, u13 piger

Mark Russell markrussell2910@gmail.com // u15, u17, seniorafdelingen

I 2018 har Det Sportslige Udvalg tre fokuspunkter, som vi giver ekstra opmærksomhed:

At skaffe flere medlemmer til fodboldafdelingen.

At skabe initiativer, arrangementer og rammer, som kommer klubbens nuværende medlemmer til gode – og på sigt styrker klubånden.

At coache og vejlede trænere, så vi i fællesskab får skabt en godt og lærerigt træningsmiljø.

Arbejdet med ovenstående mål er en on-going proces, som næppe færdiggøres i 2017. Men vi sigter hele tiden mod fremgang og udvikling.

Hvad hjælper vi trænerne med?

Nye som gamle – alle trænere kan få brug for inspiration og støtte. Derfor sparrer vi med vores trænere løbende, og har som mål at afholde mindst én samtale pr. sæson. Disse vil omhandle holdets sportslige og sociale situation, og naturligvis trænerens eventuelle udfordringer.

Vi er her som en hjælp til vores trænere! Vi fungerer som bindeled mellem vores trænere og bestyrelsen – så hvis der er ønsker om sociale tiltag, materialer eller andet, så kan du altid komme til os.

Det Sportslige Udvalg er desuden ansvarlige for at:

Alle trænere har en underskrevet kontrakt;

Bestille tøj og nøgler til nye trænere;

Trænerne følger den på forhånd aftalte sportslige trænings- og kamplinje

Støtte træneren – både ved træning og kamp

Supplere med trænertøj, materialer, spillertøj

Sende trænere på kursus, skulle der være ønske om dette

Indkalde til kontraktsamtaler

Hvem i Det Sportslige Udvalg skal jeg kontakte?

Gå til den kontaktperson, som har at gøre med netop DIT hold – se venligst beskrivelsen i toppen for info herom.

Grand Old Boys, Old Boys og Special Olympics kontakter Det Sportslige Udvalg efter behov

OBS!

Ved henvendelser omkring turneringer – udover den normale JBU-turnering – kontaktes Kim Luplau. Kim kan også være behjælpelig skulle der være andre arrangementer, som skulle være interessante.

Ved henvendelse om forslag eller ønsker til arrangementer på tværs af flere hold eller sportsgrene, eller i forbindelse med nye medlemmer, kontakt da Allan Nielsen.

Ønskes hjælp til KampKlar kontaktes Kim Luplau, som også kan lave kursus for forældre eller spillere.

Ved ansøgning om dispensation til spillere samt spørgsmål om op- og nedrykning af spillere kontaktes Kim Luplau.

Det Sportslige Udvalg skaber også spændende arrangementer og initiativer

I Skalborg vægtes det sociale højt, hvorfor Det Sportslige Udvalg arbejder på at arrangere forskellige aktiviteter og initiativer for klubbens medlemmer og omkringliggende lokalsamfund.

Her kan bl.a. nævnes:

’Ung og Leder’, et forløb for elever på Sofiendalskolen. Her får eleverne mulighed for at forstå, via teori og praksis, at være leder i en lokalforening

’Fodbold for alle’, hvor nye potentielle medlemmer kan se, hvad SSK er for en størrelse

Samarbejde med flere skoler om forløb, hvor den traditionelle idrætsundervisning udskiftes med kønsopdelt fodboldtræning

Ved at benytte klubbens faciliteter som fritidsklub få gange om måneden – således at flere får fornemmelse for sport – og SSK.

Interne sportsturneringer

Fællesspisning for klubbens hold

Samtidig arbejder vi på at skabe en god atmosfære, og arrangere alternative træningsforløb for unge såvel som gamle

Vi, fra Det Sportslige Udvalg, håber at du vil tage godt imod os J

Vi ses på grønsværen

Det Sportslige Udvalg – SSK Fodboldafd.
HOVEDSPONSORER I SSK