Skalborg SK

Foreningen blev stiftet i 1943 og er siden vokset - i dag tilbyder vi en række sportsgrene til alle aldre

Medlemskab

Turneringer

Vi deltager i følgende turneringer under DAI’s (Dansk Arbejder Idrætsforbund):

Puljeturnering: Vi spiller mod de øvrige klubber i Nordjylland.

Individuelle regionsmesterskaber:

Landsturnering: Denne turnering spilles skiftende steder i landet og spilles over 2 dage.

Regler for DAI, holdmesterskab og individuelt mesterskab i krolf

1:

Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder mesterskaber i Krolf for medlemsklubber.

1.1:

Mesterskaberne afvikles hvert år sidste lørdag i september.

2:

For at kunne deltage skal den lokale DAI Region have afholdt holdstævner i de pågældende rækker.

Deltagerne skal være medlem af DAI.

3:

Holdmesterskaberne og individuelt mesterskab afvikles over 3 x 12 huller.

4:

Holdstørrelse: Hold på 4 spillere.

5:

Hvis det tilmeldte hold får afbud, kan en anden spiller indtræde i stedet.

5.1:

Et hold må kun bestå af spillere fra samme forening/klub. Der kan ikke søges dispensation fra denne regel.

6:

Spillerne skal, for at kunne deltage i mesterskaberne, have spillet halvdelen af de gennemsnitstællende stævner i Regionen i indeværende sæson.

6.1:

I tilfælde af dispensation fra ovennævnte krav, skal begrundet ansøgning indsendes til idrætsudvalget ved seneste tilmeldingsfrist.

Ved dokumenteret (evt. lægeerklæring) alvorlig sygdom, hvor sygdommens varighed har været årsag til, at spilleren ikke har kunnet opfylde ovennævnte krav, kan der efter nøje vurdering dispenseres.

6.2:

Tilmelding er bindende – Deltagergebyr refunderes ikke.

7:

Der kan fra hver region tilmeldes hold i henhold til fordelingsnøgle:

Op til 12 hold kvalificeres 1 hold til mesterskaberne.

13-24 hold kvalificeres 2 hold til mesterskaberne.

25-36 hold kvalificeres 3 hold til mesterskaberne

Over 37 hold kvalificeres 4 hold til mesterskaberne

7.1:

Til de individuelle mesterskaber kvalificeres der fra hver region 4 damer og 4 herrer.

Regionen indstiller spillerne til mesterskaberne.

8:

Stævneledelsen =regionens Krolfudvalg, er ansvarlig for mesterskaberne.

9:

Banen: DAI mesterskaber kan ikke afholdes på stationære baner. (36 nye huller).

9.1:

Banen til mesterskaber oprettes af personer fra Krolf Udvalget eller andre uvildige medlemmer.

9.2:

Til DAI mesterskaber spilles der efter de senest opdaterede krolfregler.

10:

En kamp er tabt, hvis holdet/spillerne ikke er mødt til fastsatte kamptidspunkt.

10.1:

Spillerne/Holdet skal melde sig ved stævneledelsen mindst 15 minutter før kamptidspunkt.

11:

Protest skal afgives med det samme, og spillet fortsætter ikke før protesten er afgjort. Dommeren er øverste myndighed.

12:

Ved afholdelse af mesterskaber fører dommeren slagsedler.

12.1:

Dommeren må ikke spille, samtidig med at man er dommer.

13:

Omspil: I tilfælde af at hold/individuelle spillere har brugt det samme antal slag, afgøres kampen ved omspil.

13.1:

Omspil spilles over 3 huller. Ved samme antal slag spilles der 1 hul ad gangen indtil afgørelsen er fundet – Udpeget af stævneledelsen.

14:

Der vil blive uddelt DAI mesterskabsmedaljer i guld/sølv/bronze i hver kategori.

Godkendt på Idrætsforum Dalum den 21. september 2013