SKALBORG SPORTSKLUB


KROLF: DAI´s spilleregler
 
Herunder kan man læse en afskrift, af DAI's regler for krolf. Afskriftet er tilpasset denne hjemmesides format og udseende, det kan derfor ikke betragtes som et endegyldigt regelsæt, da reglerne kan være blevet ændret uden vores viden. De til enhver tid gældende regler kan ses ved at gå ind på DAI's hjemmeside.
 
 

Dansk Arbejder Idrætsforbund

En verden af gode oplevelser—www.dai-sport.dk

Regler

Revideret den 08. oktober 2016


Dansk Arbejder Idrætsforbund
En verden af gode oplevelser—www.dai-sport.dk
Revideret den 08. oktober 2016
 
 
 
 
Hvad er Krolf ?
– en mellemting mellem kroket og golf.
Krolf begyndte i 1980’erne - og er spillet lige siden.
 
Krolf kan spilles på et fritliggende græsareal i størrelse ca. 1/2 fodboldbane - gerne i kuperet terræn.
 
En ”normal” krolfbane er med 12 huller.
Banen kan være en stationær bane med fast etablerede huller, eller den kan laves fra ”gang til gang”.
 
 
Hver spiller vælger en kuglefarve. Spillernavn og kuglefarve skal fremgå af slagsedlen.
Hvis man direkte fra udslagsstedet slår sin kugle i hul, er det hole-in-one, og den tæller 0 slag. Hvis man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre, er det ikke hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.
Det gælder i al sin enkelhed om, at få kuglen i hul på færrest antal slag.
Alle spillere er på banen samtidig. Der kan højest spille 4 personer ved hvert hul.
Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spiller 3 osv. (rotation).
 
 
DAI krolfudstyr:
Udstyret består af:
 
12 stk. nummerflag, som kan være hjemmelavede.
Startskilt (markering)
Krolfkøller.
Krolfkugler.
1 stk. skriveunderlag
Div. slagsedler
 
Køller:
 
Man skal spille med standard krolfkølle på 15 cm x Ø6 cm. Der må ikke ændres på køllehovedet. Vægten skal min være 500 g.
 
 
Kugler:
 
En krolfkugle skal minimum være på 80 mm og max. på 90 mm i diameter og minimumsvægten på 225 g. Der er ingen maksimumsvægt og materialet er valgfrit.
 
 
Banen:
 
Udslagsstedet markeres med et fast mærke eller en streg malet på græsset. Kuglen placeres indenfor 85 cm. Begge fødder placeres bag markeringen, men må være udenfor markeringen. Overtrådt straffes med et slag.
 
Banen skal have 12 huller. 
Et hul skal være minimum 11 cm og højest 15 cm i indvendig diameter.
Hullernes dybde skal være minimum 3 cm på det dybeste sted.
Hullerne skal være tydeligt markeret ved nummererede flag.
Afstanden mellem udslagsstedet og hullet skal være minimum 5 meter og højest 30 meter.
 
Det er ikke et krav, at banen er konstrueret således, at spillerne kan lave ”hole in one” på alle hullerne.
 
Hvis kuglen har været ude, men kommer ind på banen igen, er kuglen i spil.
Kuglen skal slippe græskant/streg for at være ude af spil.
 
Regler:
 
Dommere:
Inden spillet kan gå i gang, skal der udpeges en dommer, det kan være en af spillerne.
 
Dommerens rolle:
? Kontrol af slagsedlens udfyldelse (fornavn/efternavn, klubnavn og kuglefarve).
? Nævne spillerens navn eller kuglefarve før slaget må slås.
? Føre regnskab med slagene.
? Kontrollere kugleflytning (forhindring, ude af bane, slået til forkert kugle eller andet).
? Dommeren er øverste myndighed.
? Vent med at sige næste spillers navn til du er færdig med at notere.
? Siger dommeren et forkert navn, og spillerne når at slå, skal alle kugler tilbage gratis.
? Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes når spilleren er kommet i hul: F.eks. ”Anders 4”.
? Hold øje med hvilke kugler der berøres ved slagene.
? Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant.
? Spillerne må til enhver tid se stillingen.
? Få ivrige spillere til at vente til du er klar.
? Banegennemgang - (Definering af forhindringer, samt hvad er bane og hvad der ikke er).
 
 
Slagets udførelse:
 
Definitionen på et slag:
Slagene skal slås med køllen og det skal være med køllehovedet.
Køllehovedet skal berøre kuglen for at være et korrekt slag.
Et slag er når kugle og køllehoved har kontakt.
Kuglen skal have passeret udslagslinjen, før det tæller som et slag.
Følgende slag er fejlslag:
 
? Ført kugle
? Dobbeltslag
Disse fejlslag tæller som slag, og alle kugler flyttes tilbage.
Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til en forkert kugle, og alle implicerede kugler flyttes tilbage.
 
Uheld:
Hvis en spiller kommer til at skubbe til en kugle med foden, lægges den tilbage. Den lægges også tilbage hvis det sker med køllen ved et uheld (f. eks. taber kølle).
 
Forkert hul:
Kuglen ryger i forkert hul.
Er banen så uheldigt konstrueret, at kuglen kan ryge i et forkert hul, er det gratis at komme op på kanten (køllehoved) af det forkerte hul.
 
 
Udslagsskilt: slå ud fra den side pilen peger - 85 cm.
 
 
Flytning af kugle:
 
Man kan komme ud for at skulle flytte kuglen ind på banen eller væk fra en forhindring.
Kuglen flyttes altid ind på banen der hvor den røg ud og ikke hvor den stoppede. Kuglen flyttes ind på banen af spilleren når det er spillerens tur til at slå, og placeres på dommerens anvisning.
 
 
Kuglen kan ikke spilles, f.eks. hvis kuglen er havnet i en sø, under bænk eller lign.)
Når kuglen flyttes ind på banen, skal det være et sted hvor spilleren har mulighed for at komme til at slå til den. Der skal være min. 6 cm (køllehovedets diameter) til nærmeste anden kugle.
Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen, ellers koster det 1 slag.
Hvis kuglen lå på en bedkant og triller ud efter næste spiller har skudt, er det gratis at komme ind på banen igen.
Kuglen kan komme til at ligge ”umuligt” (under båd - i ”bed” – under busk, under bord/bænk) hvor det stadig er bane.
Man må flytte kuglen op til 15 cm (køllehovedes længde) væk fra en forhindring – målt til den del af kuglen der er nærmest forhindringen eller banekanten, - dog ikke direkte i hul – og der skal være min. 6 cm (køllehovedes diameter) til nærmeste anden kugle. Dette koster 1 slag.
Under udførelse af slaget, må der ikke trædes udenfor banen.
 
 
Kugler ligger klods:
 
Kugler som ligger klods spilles på følgende måde: - Spilleren slår til sin egen kugle, men modstanders kugle rammes. Modstanders kugle genplaceres altid (dog ikke hvis den ryger i hul), mens spillers kugle bliver liggende.
 
 
Bane justeringer:
Nedfaldne blade, grene og kviste, løse småsten samt andre uvedkommende løse genstande foran kuglen, må fjernes inden slaget, så længe kuglen ikke rykker sig.
Men markeringssten, flag, tuer og andre forhindringer må ikke fjernes.
Forhindringer skal stå fast, så de ikke ændrer sig ved stød fra kuglerne.
 
 
Råd og vejledning:
 
En spiller må modtage råd og vejledning fra hvem som helst.
Dommeren giver dog kun råd og vejledning hvad reglerne angår.
 
Gå frem:
Vent til alle har slået, med at gå frem. Det kan virke distraherende på en spiller, hvis dette ikke overholdes.
Ved hole-in-one er det selvfølgelig tilladt for spilleren at gå frem og fjerne kuglen, før næste spiller skal slå.
 
Etikette og usportslig optræden:
 
Usportslig optræden (eks. køllekast / tilråb / højlydt snakken).
Hvis en dommer mener en spiller optræder usportsligt, gives en advarsel. Ændrer spilleren ikke adfærd gives straffeslag og i sidste ende udelukkelse.
 
Protest:
 
Er der ”protester” så klar det NU med det samme !!! (protester afgøres straks – dommeren er øverste myndighed og har den endelige afgørelse).
 
Antal slag:
 
Der kan altid startes forfra, de/det udførte slag skal altid tælles med. Det koster et slag at flytte kuglen tilbage til udslag.
Der er et maksimum på 8 slag pr. hul. Hvis det 8. slag på et hul ikke kommer i hul, noteres der 10 slag.
Er der flere spillere der stadig spiller på samme hul, bliver slag 8 liggende på banen indtil man skulle have slået sit 9. slag. Kuglen kan nemlig have indflydelse på de andres spil eller måske blive puffet i hul til en 8’er.
 
Hole in one:
 
Hvis en spiller slår sin kugle i hul fra udslagsstedet på første slag, er det hole-in-one. Hole-in-one tæller 0 slag.
Hvis kuglen bliver skubbet i hul af en anden spiller, er det ikke hole-in-one og tæller derfor 1 slag.
Det er ikke hole-in-one hvis man er startet forfra på hullet eller hvis næste spiller i mellemtiden har slået.
 
 
Slagseddel:
 
Sæt en streg pr. slag i venstre kolonne.
Foretag en sammentælling i højre kolonne efter hvert hul.
 
Spille rækkefølge:
 
Spillerne skiftes til at slå ud ved hvert hul.
 
 
Vi skal bruge et pælebor.
Vi skal bruge markeringsflag.
Vi skal bruge køller og kugler
Vi skal bruge hulforing og låg.
 
Regler for DAI, holdmesterskab og individuelt mesterskab i krolf:
 
1: Dansk Arbejder Idrætsforbund afholder DIF´s officielle DMi Krolf for medlemsklubber.
 
1.1: Mesterskaberne afvikles hvert år sidste lørdag i september.
 
2: For at kunne deltage skal den lokale DAI Region have afholdt holdstævner i de pågældende rækker.
Deltagerne skal være medlem af DAI.
 
3: Holdmesterskaberne og individuelt mesterskab afvikles over 3 x 12 huller.
 
4: Holdstørrelse: Hold på 4 spillere.
 
5: Hvis det tilmeldte hold får afbud, kan en anden spiller indtræde i stedet.
5.1: Et hold må kun bestå af spillere fra samme forening/klub. Der kan ikke søges dispensation fra denne regel.
 
6: Spillerne skal, for at kunne deltage i mesterskaberne, have spillet halvdelen af de gennemsnitstællende stævner i Regionen - i indeværende sæson.
6.1: I tilfælde af dispensation fra ovennævnte krav, skal begrundet ansøgning indsendes til idrætsudvalget ved seneste tilmeldingsfrist.
Ved dokumenteret (evt. lægeerklæring) alvorlig sygdom, hvor sygdommens varighed har været årsag til, at spilleren ikke har kunnet opfylde ovennævnte krav, kan der efter nøje vurdering dispenseres.
6.2: Tilmelding er bindende – Deltagergebyr refunderes ikke.
 
7: Der kan fra hver region tilmeldes hold i henhold til fordelingsnøgle:
op til 12 hold kvalificeres 1 hold til mesterskaberne
13-24 hold kvalificeres 2 hold til mesterskaberne
25-36 hold kvalificeres 3 hold til mesterskaberne
Over 37 hold kvalificeres 4 hold til mesterskaberne
7.1: Til de individuelle mesterskaber kvalificeres der fra hver region 6 damer og 6 herrer.
Regionen indstiller spillerne til mesterskaberne. Den arrangerende region supplerer op med individuelle spillere så antallet passer.
 
8: Stævneledelsen = regionens krolfudvalg er ansvarlig for mesterskaberne.
 
9: Banen:
DM kan ikke afholdes på stationære baner. (36 nye huller).
9.1: Banen til DM oprettes af personer fra Krolf Udvalget eller andre uvildige med-lemmer.
9.2: Til DM spilles der efter de senest daterede krolfregler.
 
10: En kamp er tabt, hvis holdet/spillerne ikke er mødt til fastsatte kamptidspunkt.
10.1: Spillerne/Holdet skal melde sig ved stævneledelsen mindst 15 minutter før kamptidspunkt.
 
11: Protest skal afgives med det samme, og spillet fortsætter ikke før protesten er afgjort. Dommeren er øverste myndighed.
 
12: Ved afholdelse af mesterskaber fører dommeren slagsedler.
12.1: Dommeren må ikke spille, samtidig med at man er dommer.
 
13: Omspil:
I tilfælde af at hold/individuelle spillere har brugt det samme antal slag, afgøres kampen ved omspil.
13.1: Omspil spilles over 3 huller/ved samme antal slag spilles der 1 hul ad gangen indtil afgørelsen er fundet – Udpeget af stævneledelsen.
 
14: Der vil blive uddelt DIF´s DM Plaquette og DAI mesterskabsmedaljer i guld/sølv/bronze samt pokal i hver kategori.
 
Godkendt på Idrætsforum Dalum den 08. oktober 2016
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby
Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86
E-mail: dai@dai-sport.dk
www.dai-sport.dk
DAI på Facebook - ’Dansk Arbejder Idrætsforbund - DAI’

HOVEDSPONSORER I SSK