SKALBORG SPORTSKLUB

Arbejdsopgaver for bestyrelsen - Fodbold

I Skalborg forsøger vi at gøre kommunikationen mellem medlemmerne og bestyrelsen lettere. Derfor er der udarbejdet en oversigt

over hvilke bestyrelsesmedlemmer, der varetager de forskellige områder.

Arbejdsplanen viser, hvem man skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål, er i tvivl eller simpelthen bare har en god ide.

Hvem der varetager de forskellige poster kan ses her: Bestyrelsen.

Arbejdsplan for bestyrelsen – Fodbold.

HOVEDSPONSORER I SSK