Skalborg SK

Foreningen blev stiftet i 1943 og er siden vokset - i dag tilbyder vi en række sportsgrene til alle aldre

Medlemskab

KROLF: DAI´s spilleregler


Dansk Arbejder Idrætsforbund

En verden af gode oplevelser—www.dai-sport.dk

Regler

Revideret den 21. september 2013

Kunne I tænke jer at spille Krolf i Dansk Arbejder Idrætsforbund?

Er I en klub?

Et medlemskab af Dansk Arbejder Idrætsforbund koster 600,- kr. årligt, uanset antallet af medlemmer.

Medlemskabet giver samtidig adgang til alle idrætsgrenene i vort forbund.

Med medlemskabet følger også en forsikringsdel der som udgangspunkt primært dækker foreningens ledere og personer, som af bestyrelsen er udpeget til at varetage bestemte hverv i foreningen.

For yderligere information henvises til DAI’s konsulenter.

Du/ I kan også vælge at melde jer ind i en af vore mange klubber i hele landet. Oplysninger om klubber i lokalområdet fås ved henvendelse til konsulenten.

Hvad er Krolf ?

En mellemting mellem kroket og golf.

Krolf begyndte i 1980’erne - og er spillet lige siden.

Krolf kan spilles på et fritliggende græsareal i størrelse ca. 1/2 fodboldbane — gerne i kuperet terræn.

En "normal" krolfbane er med 12 huller.

Banen kan være en stationær bane med fastetablerede huller, eller den kan laves fra "gang til gang".

Hver spiller vælger en kuglefarve. Spillernavn og kuglefarve skal fremgå af slagsedlen.

Hvis man direkte fra udslagsstedet slår sin kugle i hul, er det hole-in-one, og den tæller 0 slag. Hvis man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre, er det ikke hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.

Det gælder i al sin enkelhed om, at få kuglen i hul på færrest antal slag.

Alle spillere er på banen samtidig. Der kan højest spille 4 personer ved hvert hul.

Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spiller 3 osv. (rotation).

DAI krolfudstyr:

Udstyret består af:

12 stk. nummerflag, som kan være hjemmelavede.

Startskilt (markering)

Krolfkøller.

Krolfkugler.

1 stk. skriveunderlag.

Div. slagsedler.

Køller:

Man skal spille med standard krolfkølle på 15 cm x Ø6 cm. Der må ikke ændres på køllehovedet. Vægten skal min være 500 g.

Kugler:

En krolfkugle skal minimum være på 80 mm og max. på 90 mm i diameter og minimumsvægten på 225 g. Der er ingen maksimumsvægt og materialet er valgfrit.

Banen:

Udslagsstedet markeres med et fast mærke eller en streg malet på græsset. Kuglen placeres indenfor 85 cm. Begge fødder place-res bag markeringen, men må være udenfor markeringen.

Overtrådt straffes med et slag.

Banen skal have 12 huller.

Et hul skal være minimum 11 cm og højest 15 cm i indvendig diameter.

Hullernes dybde skal være minimum 3 cm på det dybeste sted.

Hullerne skal være tydeligt markeret ved nummererede flag.

Afstanden mellem udslagsstedet og hullet skal være minimum 5 meter og højest 30 meter.

Det er ikke et krav, at banen er konstrueret således, at spillerne kan lave "hole in one" på alle hullerne.

Hvis kuglen har været ude, men kommer ind på banen igen, er kuglen i spil.

Kuglen skal slippe græskant/streg for at være ude af spil.

Regler:

Dommere:

Inden spillet kan gå i gang, skal der udpeges en dommer, denne kan være en af spillerne.

Dommerens rolle:

Kontrol af slagsedlens udfyldelse (fornavn/efternavn, klubnavn og kuglefarve).

Nævne spillerens navn eller kuglefarve før slaget må slås.

Føre regnskab med slagene.

Kontrollere kugleflytning (forhindring, ude af bane, slået til forkert kugle eller andet).

Dommeren er øverste myndighed.

?

Vent med at sige næste spillers navn til du er færdig med at notere.

Siger dommeren et forkert navn, og spillerne når at slå, skal alle kugler lægges tilbage gratis.

Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes når spilleren er kommet i hul: F.eks. "Anders 4".

Hold øje med hvilke kugler der berøres ved slagene.

Se nøje efter at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den lig-ger på en hulkant.

Spillerne må til enhver tid se stillingen.

Få ivrige spillere til at vente til du er klar.

Banegennemgang:

Definering af forhindringer, samt hvad der er bane og hvad der ikke er.

Slagets udførelse: (Definitionen på et slag):

Slagene skal slås med køllen og det skal være med køllehovedet.

Køllehovedet skal berøre kuglen for at være et korrekt slag.

Et slag er når kugle og køllehoved har kontakt.

Kuglen skal have passeret udslagslinjen, før det tæller som et slag.

Følgende slag er fejlslag:

Ført kugle

Dobbeltslag

Disse fejlslag tæller som slag, og alle kugler flyttes tilbage.

Man tildeles 1 straffeslag, hvis man slår for tidligt eller til en for-kert kugle, og alle implicerede kugler flyttes tilbage.

Uheld:

Hvis en spiller kommer til at skubbe til en kugle med foden, lægges den tilbage. Den lægges også tilbage hvis det sker med køllen ved et uheld (f. eks. taber kølle).

Forkert hul:

Kuglen ryger i forkert hul.

Er banen så uheldigt konstrueret, at kuglen kan ryge i et forkert hul, er det gratis at komme op på kanten (køllehoved) af det forkerte hul.

Flytning af kugle:

Man kan komme ud for at skulle flytte kuglen ind på banen eller væk fra en forhindring.

Kuglen flyttes altid korteste vej ind på banen. Korteste vej i forhold til det sted, hvor den røg ud og ikke, der hvor den stoppede. Kuglen flyttes af spilleren, men kontrolleres af dommeren.

Kuglen kan ikke spilles, f.eks. hvis kuglen er havnet i en sø, under bænk eller lign.

Når kuglen flyttes ind på banen, skal det være et sted hvor spilleren har mulighed for at komme til at slå til den. Der skal være min. 6 cm (køllehovedets diameter) til nærmeste anden kugle.

Hvis andre har skudt kuglen ud af banen, er det gratis at komme ind igen, ellers koster det 1 slag.

Hvis kuglen lå på en bedkant og triller ud efter næste spiller har skudt, er det gratis at komme ind på banen igen.

Kuglen kan komme til at ligge "umuligt" (under båd - i "bed" – under busk, under bord/bænk) hvor det stadig er bane.

Man må flytte kuglen op til 15 cm (køllehoveds længde) væk fra en forhindring – målt til den del af kuglen der er nærmest forhindringen eller banekanten, - dog ikke direkte i hul – og der skal være min. 6 cm (køllehovedets diameter) til nærmeste anden kugle. Dette koster 1 slag.

Under udførelse af slaget, må der ikke trædes udenfor banen.

Kugler ligger klods:

Kugler som ligger klods spilles på følgende måde: - Spilleren slår til sin egen kugle, men modstanders kugle rammes. Modstanders kugle genplaceres altid (dog ikke hvis den ryger i hul), mens spillers kugle bliver liggende.

Banejusteringer:

Nedfaldne blade, grene og kviste, løse småsten samt andre uvedkommende løse genstande foran kuglen, må fjernes inden slaget, så længe kuglen ikke rykker sig.

Markeringssten, flag, tuer og andre forhindringer må ikke fjernes.

Forhindringer skal stå fast, så de ikke ændrer sig ved stød fra kuglerne.

Råd og vejledning:

En spiller må modtage råd og vejledning fra hvem som helst.

Dommeren giver dog kun råd og vejledning hvad reglerne angår.

Gå frem:

Vent til alle har slået med at gå frem. Det kan virke distraherende på en spiller, hvis dette ikke overholdes.

Ved hole-in-one er det selvfølgelig tilladt for spilleren at gå frem og fjerne kuglen før næste spiller skal slå.

Etikette og usportslig optræden:

Usportslig optræden (eks. køllekast / tilråb / højlydt snakken).

Hvis en dommer mener en spiller optræder usportsligt, gives en advarsel. Ændrer spilleren ikke adfærd gives straffeslag og i sidste ende udelukkelse.

Protest:

Skalborg Sportsklub


Hobrovej 435
9200 Aalborg SV
E-mail: skalborgsk@gmail.com

Agri Nord Idrætscenter


Hobrovej 435
9200 Aalborg SV
Telefon: 98 18 63 00
E-mail: hallen@agrinord.dk
Banner